Roman Sedláček

poradenství, grafika, www, sociální sítě, foto

Vlastnosti dobrého loga

Kritéria hodnocení značky - příklady log

Na webu Unie grafického designu si můžete přečíst poměrně rozsáhlý článek o tom, jaké vlastnosti má mít dobré logo.

Kritéria hodnocení kvality loga kupodivu nejsou jen "musí se mi líbit". Tak jednoduché to opravdu není. Zde je přehled kritérií, na která musíte při tvorbě, výběru či úpravách loga myslet:

1. Identifikační

Tato kritéria lze považovat obecně za primární. Nejdůležitější je, aby lidé značku poznali. Značka musí být originální a nezaměnitelná, aby ji lidé identifikovali mezi jinými.

2. Sémantická (významová)

Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, jejich částí a jiných znaků, případně též jejich vztahu ke skutečnosti, kterou označují. (Slovo sémantika je řeckého původu, jeho základem je séma — význam.) Sémantika je součástí sémiotiky, nauky o znakových systémech. Oblastí jejího zájmu nejsou jen jazykové znaky, ale obecně i všechny ostatní znakové systémy (piktogramy, dopravní značky apod.). Vlastní znakové systémy s pravidly gramatickými i sémantickými používají nejen umělecké obory, ale i náboženství, hry nebo rituály. Za zakladatele moderní sémiotiky je považován americký filozof Charles Peirce (1839–1914), jenž rozdělil znaky na ikony, indexy a symboly. Sémantická kritéria jsou ta, která se zabývají významem (obsahem) ztvárněným ve značce. Je-li například potřeba ve značce znázornit zvíře, měli by v něm lidé vidět požadované zvíře a ne něco jiného (např. strašidlo).

3. Estetická

Tato kritéria bývají často velmi diskutovaná, jejich velkou nevýhodou je totiž subjektivnost při posuzování. Zejména v těchto kritériích by zadavatel měl respektovat názor odborníků na tvorbu značek (lidé s estetickým cítěním a vzděláním). Častou chybou pří výběru značek bývá fakt, že značka je posuzována pouze v základní emotivní rovině líbí/nelíbí.

4. Technologická

Z technologického hlediska je potřeba zajistit, aby značka nepůsobila problémy při reprodukci jakoukoliv technologií, jejíž použití pro danou značku připadá v úvahu.

Celý článek naleznete ZDE.